LOGIN  
Sommerhuse til leje

Lej et sommerhus i Danmark
Lej også ferieboliger i Frankrig, Spanien, Italien, Sverige m.fl.
Beskatning af lejeindtægter fra sommerhuse
Sommerhusudlejer - Læs om bundfradraget på 60.000 kr. i 2020

Vil du have et bundfradrag på 60.000 kr?

Du kan som udlejer på Ferieboligweb.dk få et bundfradrag på 60.000 kr. (tidligere 41.800 kr.) i 2020 i din indtægt ved udlejning af dit sommerhus.

Det betyder, at du ikke skal betale skat af de første 60.000 kr. af din lejeindtægt pr. sommerhus. Beskatningen af dine indtægter fra sommerhusudlejningen derfor mærkbart: Du skal ikke betale skat af de første 60.000 kr.. af din lejindtægt.

Du får fradraget via vores nye online bookingfunktion, hvor bookningen starter fra din hjemmeside på Ferieboligweb.dk og automatisk færdiggøres og gemmes på Sommerhuse-fbw.dk. Bookingen bliver gemt i bookingsystemet hos Sommerhuse-fbw.dk.

Sommerhuse-fbw.dk er et datterselskab under Ferieboligweb.dk. Det nye online bookingsystem har mange fordele for dig som udlejer. Læs mere på siden her eller på login-siden.

Online booking gør udleje nemmere

Det er nemmere for en lejer at booke dit sommerhus, hvis du tilbyder online booking.

En lejer kan sende en bookinganmodning til dig om dit sommerhus. Bookingen gemmes i vor database i bookingsystemet.

Du bekræfter bookingen ved at danne en lejeaftale, som vort system sender til lejeren som mail med kopi til dig.

Lejer foretager bookingen ud fra din udlejningskalender og prisen dannes automatisk ud fra din prisliste på Ferieboligweb.dk. Der kan p.t. kun bookes hele uger.

Din normale modtagelse af lejere og afregning af forbrug fortsætter helt som du plejer, og retsforholdet mellem dig og lejer er uændret.

Du får system i tingene

Lejeren betaler lejen til din konto til de fastsatte tider. Du dokumenterer efterfølgende betalingen ved at uploade specifikationen fra din netbank til systemet.

Du får for hvert sommerhus en komplet oversigt over dine lejere med tidspunkter og alle betalinger, så du har et godt og enkelt styringsværktøj.

Når året er gået, indberetter Sommerhuse-fbw.dk dine dokumenterede lejeindtægter til Skat, og de overføres automatisk til din selvangivelse.

Bundfradrag 60.000 kr. pr. sommerhus

Folketinget har i december 2018 ændret beskatningen af lejeindtægter fra sommerhuse. Folketinget vedtog et bundfradag på 41.800 kr. for indtægter i 2020 ved sommerhusudlejning indberettet af formidlere med indberetningspligt.

Sommerhuse-fbw.dk er blevet registreret som formidler, der skal indberette udlejningsindtægter til Skat.

Ferieboligweb.dk kan ikke foretage indberetning, så udlejere på Ferieboligweb.dk, der ønsker det, kan fortsætte uændret, men uden mulighed for online booking.

Læs mere om skattereglerne på Skats hjemmeside eller på Tax.dk.

Midlertidig forhøjelse af bundfradraget til 60.000 kr. ved udlejning af sommerhuse

Folketingets sommerpakke fra juni 2020 indeholder en midlertidig forhøjelse af bundfradraget ved udlejning af sommerhuse, hvor der sker indberetning, fra 41.800 kr. til 60.000 kr. i indkomståret 2020. Det vil være en lempelse for udlejere af sommerhuse, der har lejeindtægter over 41.800 kr. årligt, og vil samtidig øge tilskyndelsen til at udleje sommerhuse i 2020, hvilket kan skabe mere aktivitet og beskæftigelse i sommerhusområdet.

Hvad sparer du?

Du sparer penge med et bundfradrag på 41.800 kr.:

 • Ved en lejeindtægt på 20.000 kr. kommer 0 kr. til beskatning
 • Ved en lejeindtægt på 40.000 kr. kommer 0 kr. til beskatning
 • Ved en lejeindtægt på 60.000 kr. kommer 10.560 kr. til beskatning
 • Ved en lejeindtægt på 80.000 kr. kommer 22.560 kr. til beskatning

Uden automatisk indberetning til skat får du et bundfradrag på 11.500 kr.:

 • Ved en lejeindtægt på 20.000 kr. kommer 4.980 kr. til beskatning
 • Ved en lejeindtægt på 40.000 kr. kommer 16.980 kr. til beskatning
 • Ved en lejeindtægt på 60.000 kr. kommer 28.980 kr. til beskatning
 • Ved en lejeindtægt på 80.000 kr. kommer 40.980 kr. til beskatning

De angivne beløb til beskatning beskattes som kapitalindkomst.

Du kan uden problemer kombinere udlejning på Ferieboligweb.dk / Sommerhuse-fbw.dk med din helt egen udlejning.

Flere fordele for dig

Vort bookingsystem gør din administration af din sommerhusudlejning nemmere:

 • Du får en oversigt over alle dine lejere for hvert sommerhus
 • Du får en fuld oversigt over alle dine lejemål opdelt på hvert sommerhus med navn, udlejningsperiode og lejepris
 • Du får en oversigt over hver lejer med personlige oplysninger, lejeaftale, tillæg og betalinger
 • Det er let for dig at sende en lejeaftale med betalingsfrister, betingelser m.m.
 • Du modtager dine lejere som hidtil og har uændret kontakt med dem
 • Alle betalinger sker til din egen konto.
 • Du dokumenterer dine lejeindtægter ved at uploade specifikationen for lejernes betalinger til systemet
 • Du kan administrere systemet fra en pc, en tablet eller en smartphone - dvs du kan tage systemet med overalt
 • Telefonisk hotline (næsten) alle dage

Sådan kommer du med

Udlejere med hjemmeside på Ferieboligweb.dk kan umiddelbart slutte sig til Sommerhuse-fbw.dk ved at klikke på et ikon på deres konto efter login.

Udlejere med lille annonce på Ferieboligweb.dk skal upgradere til en hjemmeside for at komme med - det er gratis at upgradere indtil 31.12.2022.

Ny kunder skal blot bestille en hjemmeside på Ferieboligweb.dk for at kunne deltage. Du kan bestille en hjemmeside med garanti - klik her.

Hvad koster det?

Det er gratis for kunder på Ferieboligweb.dk at tilslutte sig Sommerhuse-fbw.dk.

Vi opkræver et gebyr på 4 % af dine dokumenterede indtægter i vort system til dækning af drift og udvikling. Gebyret kan ikke overstige 2.400 kr for 2020. Vi sender faktura efter hvert kvartal.