Sommerhuse til leje

Login
Login på dit bookingsystem med stort bundfradrag

Login til dit bookingsystem


Glemt password? - klik her!

Se video om bookingsystemet:

Bundfradrag på 41.800 kr. uden brug af bureau

Alle Ferieboligweb.dk's kunder kan nu få bundfradraget på 41.800 kr. i indtægter fra udlejning af sommerhuse og ferieboliger i 2019. Hvert sommerhus har sit eget fradrag.

Det sker takket være et samarbejde mellem Ferieboligweb.dk og Sommerhuse-fbw.dk. Lejer finder dit sommerhus på Ferieboligweb.dk og foretager booking på Sommerhuse-fbw.dk.

Du sender lejeaftale og regninger til dine lejere gennem Sommerhuse-fbw.dk's system, og vi gemmer oplysninger om indtægter fra dine udlejninger i årets løb. Alle betalinger skal foretages til din bankkonto.

Ved årets udløb indberetter vi summen af dine indtægter til Skat, og Skat vil herfter give dig et bundfradrag på max. 41.800 kr. Ved restance til Sommerhuse-fbw.dk kan der ikke indberettes til Skat.

Hvordan får du fradrag?

Det er ganske enkelt at få bundfradraget på 41.800 kr. i dine indtægter fra sommerhusudlejning.

Som ny kunde skal du tegne en annonce, en såkaldt hjemmeside hos Ferieboligweb.dk og gøre den klar til brug med fotos og prisliste. Din annonce vil herefter blive vist på www.ferieboligweb.dk og indgå i alle relevante søgninger.

Derefter logger du ind på din konto og klikker du på en knap. Du overføres herved som kunde til Sommerhuse-fbw.dk, der er et selvstændigt selskab med indberetningspligt for bookede udlejninger.

Ferieboligweb.dk's kunder med en hjemmeside kan straks tilmelde sig Soommerhus-fbw.dk. Kunder med en lille annonce skal upgradere til en hjemmeside for at kunne være med.

Markedsføringen af dit sommerhuse sker på Ferieboligweb.dk iht en samarbejdsaftale mellem Ferieboligweb.dk og Sommerhus-fbw.dk.

Hvordan fungerer det?

Du skal lægge alle relevante data om dig og dit hus ind i systemet. Det sker således:

  1. Log ind på din konto på Ferieboligweb.dk og
  2. overfør dine ejerdata til Sommerhuse-fbw.dk ved at trykke på en knap.
  3. Du skal også overføre hvert enkelt hus ved at trykke på en knap under de respektive huse.

Både dine ejerdata og husdata skal suppleres med forskellige data på din nye konto på Sommerhuse-fbw.dk

Video om uploading af betalinger - klik her

Når en udlejer har booket dit sommerhus for en bestemt periode til en given pris, skal du sende lejeaftalen til lejeren via systemet - se også videoen.

Aftaleparterne er din lejer og dig. Pengene betales direkte til dig og al kommunikation om lejemålet sker direkte mellem dig og din lejer. Du skal dokumentere over for Sommerhuse-fbw.dk, at du har modtaget betalingerne.