Sommerhuse til leje

Password
Nyt password for din brug af sommerhuse.fbw.dk

Hurtig indføring i systemet

Betingelser for et stort bundfradrag?

Ligningsloven, § 15 O, stk. 1 giver en sommerhusudlejer et bundfradrag i sine udlejningsindtægter på 40.900 kr. (2019) for hvert udlejet hus, hvis der sker indberetning efter Skatteindberetningsloven, § 43:

En virksomhed, som for en skattepligtig formidler udlejning af den skattepligtiges bolig omfattet af ligningslovens § 15 O eller § 15 Q, skal hvert år indberette til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister, om de lejeindtægter, som den skattepligtige har opnået herved gennem virksomheden i det forudgående kalenderår

En forudsætning for et bundfradrag på 40.900 kr. (2019) er således, at du giver os kendskab til alle dine indtægter i forbindelse med et lejemål.

Det sker ved, at du efter en booking sender lejeaftalen gennem vort system, og at du sender alle din regninger, herunder forbrugsafregning, refusioner, m.m. gennem systemet. Endvidere skal vi have kopi af dine modtagne bankoverførsler.

Følgende betingelser for at anvende systemet skal være opfyldte:

  • Du er ejer eller godkendt udlejer af det udlejede sommerhus / feriebolig
  • Du har en annonce, en såkaldt hjemmeside hos Ferieboligweb.dk, hvor du præsenterer din feriebolig - du kan have flere annoncer med hver sin feriebolig
  • Du forpligter dig til at sende lejeaftale for bookede udlejninger, alle regninger og afregninger m.m. gennem systemet
  • Alle betalinger skal ske i form af overførsler til din bankkonto, der dokumenteres over for os
  • Du bruger vore udlejningsbetingelserne for dine lejemål

Vi indberetter alle årets dokumenterede indbetalinger til Skat

Vi lagrer alle dine dokumenterede indtægter for hvert år og foretager indberetning af dem separat for hver ejendom til Skat i efterfølgende januar måned.

Indtægterne vil derefter fremgå automatisk på din selvangivelse.

Hvordan fungerer det?

Det er ikke svært at anvende regningssystemet. Der findes vejledninger på alle sider.

Registrering af udlejer

Du skal først registreres som udlejer i systemet.

Det sker ved at overføre dine data fra Ferieboligweb.dk ved at trykke på en knap vist på din konto.

I samme arbejdgang skal du danne en stærkt password for at beskytte din nye konto mod digital indbrud og supplere oplysningerne om dig med forskellige nødvendige oplysninger.

Registrering af feriebolig / sommerhus

Dernæst overfører du data om dit sommerhus fra din konto hos Ferieboligweb.dk til regningssystemet. Du kan overføre et ubegrænset antal sommerhuse / ferieboliger, men du skal være ejer eller bekræftet udlejer af de indlagte ferieboliger.

Disse data skal suppleres med forskellige oplysninger af hensyn til dannelse af en lejeaftale.

Hvert booket lejemål skal registreres

Når en lejer har booket et lejemål, indlægges lejers personlige data, lejeperiode og pris automatisk i systemet.

Når du har suppleret lejemålet med betalingsfrister, forbrugspriser, eventuelt depositum, m.m- er du klar til at sende en lejeaftale.

Du sender en lejeaftale

Når alle data om lejemålet er på plads, trykker du på en knap. Herved sender du en lejeaftale med alle aftaler og oplysning om betaling til lejer med kopi til dig.

Alle ændringer i omfanget af ydelser, f.eks. slutrengøring, forbrugsafregning, ekstra brænde m.m. skal du registrere i systemet med art og pris og efterfølgende sende en mail fra systemet. Herved lægges prisen for ekstraydelsen ind i systemet.

Du uploader et pdf-print af dine indbetalinger

Alle betalinger skal ske til din bankkonto, så du har dokumentation for indtægten.

Du skal tage et pdf-print af de relevante indbetalinger til din konto, og dette pdf-print skal uploades til det enkelte lejemål.

Vi korrigerer for gebyrer og kurstab

Vi korrigerer de opkrævede beløb til det betalte beløb, hvis der er forskel. Herved korrigerer vi dine indtægter for eventuelle gebyrer fra kreditkortbetalinger og kurstab, m.m. fra valutaoverførsler.

Vi indberetter kun registrerede indtægter dokumenteret i form af et pdf-print.

Du kan se komplette oversigter

Alle dine sommerhuse og lejesummen af udlejninger for huset fremgår af en oversigt.

Du kan se udtræk af alle lejemål for hvert enkelt hus, og hvert lejemål kan altid læses i detailler.